YOMEDIA
ZUNIA12

Luyện tập phép cộng và phép trừ


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập phép cộng và phép trừ

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 160, 161

Bài 1 SGK trang 160

Tính

\(\begin{array}{l}
a)\frac{2}{3} + \frac{3}{5};\frac{7}{{12}} - \frac{2}{7} + \frac{1}{{12}};\frac{{12}}{7} - \frac{5}{{17}} - \frac{4}{{17}}\\
b)578,69 + 281,78;594,72 + 406,38 - 329,47
\end{array}\)

Hướng dẫn giải:

\(\begin{array}{l}
a)\frac{2}{3} + \frac{3}{5} = \frac{{10}}{{15}} + \frac{9}{{15}} = \frac{{19}}{{15}}\\
\frac{7}{{12}} - \frac{2}{7} + \frac{1}{{12}} = \frac{{49}}{{84}} - \frac{{24}}{{84}} + \frac{7}{{84}}\\
 = \frac{{25}}{{84}} + \frac{7}{{84}} = \frac{{32}}{{84}} = \frac{8}{{21}}\\
\frac{{12}}{{17}} - \frac{5}{{17}} - \frac{4}{{17}} = \frac{7}{{17}} - \frac{4}{{17}} = \frac{3}{{17}}
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
b)578,69 + 281,78 = 860,47\\
594,72 + 406,38 - 329,47 = 1001,1 - 329,47 = 671,63
\end{array}\)

Bài 2 SGK trang 160

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

\(\begin{array}{l}
a)\frac{7}{{11}} + \frac{3}{4} + \frac{4}{{11}} + \frac{1}{4}\\
b)\frac{{72}}{{99}} - \frac{{28}}{{99}} - \frac{{14}}{{99}}\\
c)69,78 + 35,97 + 30,22;\\
d)83,45 - 30,98 - 42,47.
\end{array}\)

Hướng dẫn giải:

\(a)\frac{7}{{11}} + \frac{3}{4} + \frac{4}{{11}} + \frac{1}{4}\)

\(\begin{array}{l}
 = \left( {\frac{7}{{11}} + \frac{4}{{11}}} \right) + \left( {\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} \right)\\
 = \frac{{11}}{{11}} + \frac{4}{4} = 1 + 1 = 2
\end{array}\)

\(b)\frac{{72}}{{99}} - \frac{{28}}{{99}} - \frac{{14}}{{99}}\)

\(\begin{array}{l}
 = \frac{{72}}{{99}} - \left( {\frac{{28}}{{99}} + \frac{{14}}{{99}}} \right)\\
 = \frac{{72}}{{99}} - \frac{{42}}{{99}} = \frac{{30}}{{99}} = \frac{{10}}{{33}}
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
c)69,78 + 35,97 + 30,22\\
 = (69,78 + 30,22) + 35,97\\
 = 100 + 35,97 = 135,97\\
d)83,45 - 30,98 - 42,47\\
 = 83,45 - (30,98 + 42,47)\\
 = 83,45 - 73,45 = 10
\end{array}\)

Bài 3 SGK trang 161

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: \(\frac{3}{5}\) số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, \(\frac{1}{4}\) số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

 a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương ?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng ?

Hướng dẫn giải:

a) Coi số tiền lương của gia đình đó là 1 đơn vị.

Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu trong tháng là:

              \(\frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{{17}}{{20}}\) (số tiền lương)

Tỉ số phần trăm số tiền lương gia đình đó để dành là:

               \(1 - \frac{{17}}{{20}} = \frac{3}{{20}}\) (số tiền lương)

               \(\frac{3}{{20}} = \frac{{15}}{{100}} = 15{\rm{\% }}\)

b) Số tiền gia đình đó để dành được là:

               4000000 : 100 × 15 = 600000 (đồng)

                              Đáp số: a) 15% ;

                                          b) 600000 đồng.

 

Lời kết

Hỏi đáp Luyện tập phép cộng và phép trừ

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF