YOMEDIA
ZUNIA12

Luyện tập phép chia


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập về Phép chia

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 164, 165

Bài 1 SGK trang 164

Tính 

a) \(\frac{{12}}{{17}}:6;\,\,\,16:\frac{8}{{11}};\,\,9:\frac{3}{5} \times \frac{4}{{15}}\)

b) 72:45                         281,6:8                        300,72:53,7

  15:50                         912,8:28                       0,162:0,36

Hướng dẫn giải:

a) \(\frac{{12}}{{17}}:6 = \frac{{12}}{{17}} \times \frac{1}{6} = \frac{{12}}{{17 \times 6}} = \frac{{6 \times 2}}{{17 \times 6}} = \frac{2}{{17}}\)

\(\begin{array}{l}
16:\frac{8}{{11}} = 16 \times \frac{{11}}{8} = \frac{{16 \times 11}}{8}\\
 = \frac{{8 \times 2 \times 11}}{8} = 22
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
9:\frac{3}{5} \times \frac{4}{{15}} = 9 \times \frac{5}{3} \times \frac{4}{{15}}\\
 = \frac{{9 \times 5 \times 4}}{{3 \times 15}} = \frac{{3 \times 3 \times 5 \times 4}}{{3 \times 3 \times 5}} = 4
\end{array}\)

Bài 2 SGK trang 164

Tính nhẩm: 

a) 3,5:0,1     8,4:0,01        9,4:0,1

7,2:0,01         6,2:0,1         5,5:0,01

b) 12:0,5      20:0,25         \(\frac{3}{7}\):0,5 

11:0,25          24:0,5           15:0,25

Hướng dẫn giải:

\(\begin{array}{l}
a)3,5:0,1 = 3,5 \times 10 = 35\\
8,4:0,01 = 8,4 \times 100 = 840\\
9,4:0,1 = 9,4 \times 10 = 94\\
7,2:0,01 = 7,2 \times 100 = 720\\
6,2:0,1 = 6,2 \times 10 = 62\\
5,5:0,01 = 5,5 \times 100 = 550
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
b)12:0,5 = 12 \times 2 = 24\\
\frac{3}{7}:0,5 = \frac{3}{7} \times 2 = \frac{6}{7}\\
24:0,5 = 24 \times 2 = 48\\
11:0,25 = 11 \times 4 = 44\\
20:0,25 = 20 \times 4 = 80\\
15:0,25 = 15 \times 4 = 60.
\end{array}\)

Bài 3 SGK trang 164

Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3:4;                                     b) 7:5

c) 1:2;                                   d) 7:4.

Mẫu: \(3:4 = \frac{3}{4} = 0,75\)

Hướng dẫn giải:

\(\begin{array}{l}
b)7:5 = \frac{7}{5} = 1,4;\\
c)1:2 = \frac{1}{2} = 0,5;\\
d)7:4 = \frac{7}{4} = 1,75.
\end{array}\)

Bài 4 SGK trang 165

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150%                     B. 60%                   C. 66%                         D. 40%

Hướng dẫn giải:

Lớp học có tất cả số học sinh là:

                18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

                12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn đáp án D.

1.2. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 165

Bài 1 SGK trang 165

Tính tỉ số phần trăm của:

a) 2 và 5;                                 b) 2 và 3 ;  

c) 3,2 và 4                               d) 7,2 và 3,2.

Chú ý: Nếu tỉ số phần trăm là số thập phân thì chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ: 1 : 6 = 0,166666...

Tỉ số phần trăm của 1 và 6 là: 16,66%.

Hướng dẫn giải:

a) 2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 2 : 3 = 0,6666 = 66,66%

c) 3,2 : 4 = 0,8 = 80%

d) 7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%

Bài 2 SGK trang 165

Tính:

a) 2,5% + 10,34% ;         b) 56,9% - 34,25% ;         c) 100% - 23% - 47,5%.

Hướng dẫn giải:

a) 2,5% + 10,34%  = 12,84% ;

b) 56,9% - 34,25% = 22,65% ;

c) 100% - 23% - 47,5% = 77% - 47,5% = 29,5%.

Bài 3 SGK trang 165

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?

b) Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su ?

Hướng dẫn giải:

a) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là:

                    480 : 320 = 1,5

                    1,5 = 150%

b) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cà phê và diện tích đất trồng cây cao su là:

                   320 : 480 = 0,6666...

                   0,6666... = 66,66%

                                     Đáp số: a) 150% ;  

                                                  b) 66,66%.

Bài 4 SGK trang 165

Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

Hướng dẫn giải:

Số cây lớp 5A đã trồng được là:

           180 x 45 : 100 = 81 (cây)

Theo dự định, lớp 5A còn phải trồng số cây là:

           180 - 81 = 99 (cây)

                                  Đáp số: 99 cây.

Lời kết

Hỏi đáp Luyện tập về Phép chia

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF