ON
YOMEDIA

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

 

YOMEDIA
1=>1