ON
YOMEDIA

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

VDO.AI

 

YOMEDIA
1=>1