YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 46 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 4 trang 46 VBT Toán 5 tập 1

Chuyển số thập phân thành phân số thập phân :

a) 0,5 = ..... ;                0,92 = ..... ;                0,075 = .....

b) 0,4 = ..... ;                0,04 = ..... ;                0,004 = .....

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\displaystyle 0,5 = {5 \over {10}}\);                    \(\displaystyle0,92{\rm{ }} = {\rm{ }}{{92} \over {100}}\);                  \(\displaystyle0,075{\rm{ = }}{{75} \over {1000}}\)

b) \(\displaystyle 0,4 = {4 \over {10}}\);                     \(\displaystyle 0,04{\rm{ }} = {\rm{ }}{{4} \over {100}}\);                   \(\displaystyle0,004{\rm{ = }}{{4} \over {1000}}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 46 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF