YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 100 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 4 trang 100 VBT Toán 5 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người bán hàng bỏ ra 80 000 đồng tiền vốn và bị lỗ 6%.

Để tính số tiền lỗ ta phải tính:

A. 80 000 : 6                                              B. 80 000 × 6

C. 80 000 : 6 × 100                                    D. 80 000 × 6 : 100

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo đề bài, số tiền lỗ bằng 6% của 80 000 đồng . Để tìm số tiền lỗ ta có thể lấy 80 000 chia cho 100 rồi nhân với 6 (tức là 80 000 : 100 × 6) hoặc lấy 80 000 nhân với 6 rồi chia cho 100 (tức là 80 000 × 6 : 100). 

Chọn D.

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 100 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON