ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 28 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 1 trang 28 VBT Toán 5 tập 1

a) 1km = ……hm

1hm = ……dam

1dam = …… m

1km = ....m

b) 1mm = ……cm

1dm = …… m

1cm = ……m

1mm = ……m

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 1km = 10hm

1hm = 10dam

1dam = 10m

1km = 1000m

b) 1mm = \(\frac{1}{{10}}\) cm

1dm = \(\frac{1}{{10}}\) m

1cm = \(\frac{1}{{100}}\) m

1mm = \(\frac{1}{{1000}}\) m

 

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 28 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • tran hoang diem

  a) Tính thể tích cái hộp.

  b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặtngoài của hộp đó thì bạn Hà cần dùng báo nhiêu xăng - ti mét vuông giấy màu

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Van Quach

  Đổi đơn vị đo

  bởi Van Quach 29/03/2020

  2,35796km2 =.........km2........hm2........dam2......m2

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1