ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Bảng đơn vị đo khối lượng

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Bảng đơn vị đo khối lượng, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (6 câu):

 • Phạm Hoa Muội Cách đây 1 năm
  1 hình

  05/03/2020 |    32 Trả lời

  Theo dõi (0)
  32
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hanh Tran Cách đây 1 năm
  1 hình

  04/03/2020 |    17 Trả lời

  Theo dõi (0)
  17
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 3 năm

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 9 phút và 1/3 phút = ... giây

  b) 8 giờ và 1/6 phút = ... giờ .... phút

  c) 5 phút và 1/4 phút = .... phút ... giây

  d)  4 giờ và 1/2 giờ = ... phút

  11/04/2018 |    39 Trả lời

  Theo dõi (0)
  39
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 3 năm

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm

  a) 13m 78cm + 26m 54cm =… m …cm

  b) 9m 38cm - 6m 75cm = … cm

  c) 5km 300m - 3km 458m = … m

  d) 3km 608m + 2km 950m = ... km … m.

  10/04/2018 |    26 Trả lời

  Theo dõi (0)
  26
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 3 năm

  Viết số thích hợp vào chồ chấm:

  a) 2kg 326g + 1kg 594g =.... kg .... g

  b) 3kg 438g + 2kg 586g = ....kg ....g

  c) 4kg 630g - 3kg 490g =.... kg .... g

  d) 5kg 274g - 3kg 869g =.... kg .... g

  11/04/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 3 năm

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm >, =, <

  8 dag ... 80g
        2 kg .... 21 hg         
  1 tạ .... 99 kg
  2 kg 56g ..... 256g
  7 tấn 217kg ...... 7217kg
  6 tạ 6kg .... 660kg

  11/04/2018 |    22 Trả lời

  Theo dõi (0)
  22
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1