ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 6 VBT Toán 4 tập 2

Bài tập 2 trang 6 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: ……… 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

+) Số 69 có tổng các chữ số là 6 + 9 = 15.

   Mà 15 không chia hết cho 9 nên số 69 không chia hết cho 9.

+) Số 702 có tổng các chữ số là 7 + 0 + 2 = 9.

   Mà 9 chia hết cho 9 nên số 702 chia hết cho 9.

+) Số 9257 có tổng các chữ số là 9 + 2 + 5 + 7 = 23.

   Mà 23 không chia hết cho 9 nên số 9257 không chia hết cho 9.

+) Số 5452 có tổng các chữ số là 5 + 4 + 5 + 2 = 16.

   Mà 16 không chia hết cho 9 nên số 5452 không chia hết cho 9.

+) Số 8720 có tổng các chữ số là 8 + 7 + 2 + 0 = 17.

   Mà 17 không chia hết cho 9 nên số 8720 không chia hết cho 9.

+) Số 22 050 có tổng các chữ số là 2 + 2 + 0 + 5 + 0 = 9.

   Mà 9 chia hết cho 9 nên số 22 050 chia hết cho 9.

+) Số 30 179 có tổng các chữ số là 3 + 0 + 1 + 7 + 9 = 20.

   Mà 20 không chia hết cho 9 nên số 30 179 không chia hết cho 9.

Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là:

69 ;  9257 ;  5452 ;  8720 ;  30 179.

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 6 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)