ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 6 VBT Toán 4 tập 2

Giải bài 1 trang 6 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các só chia hết cho 9 là: ……………

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

+) Số 79 có tổng các chữ số là 7 + 9 = 16.

   Mà 16 không chia hết cho 9 nên số 79 không chia hết cho 9.

+) Số 999 có tổng các chữ số là  9 + 9 + 9  = 27.

   Mà 27 chia hết cho 9 nên số 999 chia hết cho 9.

+) Số 234 có tổng các chữ số là 2 + 3 + 4 = 9.

   Mà 9 chia hết cho 9 nên số 234 chia hết cho 9.

+) Số 9154 có tổng các chữ số là 9 + 1 + 5 + 4 = 19.

   Mà 19 không chia hết cho 9 nên số 9154 không chia hết cho 9.

+) Số 2565 có tổng các chữ số là 2 + 5 + 6 + 5 = 18.

   Mà 18 chia hết cho 9 nên số 2565 chia hết cho 9.

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các số chia hết cho 9 là: 999 ; 234 ; 2565.

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 6 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)