ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 81 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 4 trang 81 VBT Toán 3 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì phép chia đúng phải là:

 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 81 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1