ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 80 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 2 trang 80 VBT Toán 3 tập 1

Số?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có các phép chia là:

Vậy ta điền vào bảng như sau:

 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 80 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1