ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 79 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 3 trang 79 VBT Toán 3 tập 1

Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng bao nhiêu gói kẹo? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Mỗi thùng có số gói kẹo là:

405 : 9 = 45 (gói)

Đáp số: 45 gói. 

 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 79 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1