YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 61 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 4 trang 61 VBT Toán 3 tập 1

Tính nhẩm:

8 + 8                                  32 + 8                       56 + 8

16 + 8                                40 + 8                        64 + 8

24 + 8                                48 + 8                        72 + 8 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

8 + 8 = 16                     32 + 8 = 40                 56 + 8 = 64

16 + 8 = 24                   40 + 8 = 48                 64 + 8 = 72

24 + 8 = 32                    48 + 8 = 56                72 + 8 = 80

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 61 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON