YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 61 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 1 trang 61 VBT Toán 3 tập 1

Tính:

8 ⨯ 1          8 ⨯ 3           8 ⨯ 5            8 ⨯ 7             8 ⨯ 9

8 ⨯ 2          8 ⨯ 4           8 ⨯ 6            8 ⨯ 8             8 ⨯ 10 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

8 ⨯ 1 = 8          8 ⨯ 3 = 24         8 ⨯ 5 = 40            8 ⨯ 7 = 56           8 ⨯ 9 = 72

8 ⨯ 2 = 16        8 ⨯ 4 = 32         8 ⨯ 6 = 48            8 ⨯ 8 = 64           8 ⨯ 10 = 80

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 61 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON