YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 62 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 3 trang 62 VBT Toán 3 tập 1

Tính:

8 ⨯ 2 + 8            8 ⨯ 4 + 8             8 ⨯ 6 + 8

8 ⨯ 3 + 8            8 ⨯ 5 + 8             8 ⨯ 7 + 8 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

8 ⨯ 2 + 8 = 16 + 8

                = 24

8 ⨯ 3 + 8 = 24 + 8

                = 32

8 ⨯ 4 + 8 = 32 + 8

                = 40

8 ⨯ 5 + 8 = 40 + 8

                = 48

8 ⨯ 6 + 8 = 48 + 8

                = 56

8 ⨯ 7 + 8 = 56 + 8

                = 64

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 62 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON