ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 76 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 76 VBT Toán 3 tập 2

Một nhà máy dự định sản xuất 15 420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được \(\dfrac13\) số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhà máy sản xuất được số cái cốc là:

15 420 : 3 = 5140 (cái)

Nhà máy còn phải sản xuất số cái cốc là:

15420 – 5140 = 10280 (cái) 

Đáp số: 10280 cái.

 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 76 VBT Toán 3 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1