YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 42 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 42 VBT Toán 3 tập 2

Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2400 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 5 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Một căn phòng cần số viên gạch lát nền là:

2400 : 4 = 600 (viên)

5 căn phòng như thế cần số viên gạch lát nền là:

600 ⨯ 5 = 3000 (viên)

Đáp số: 3000 viên.

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 42 VBT Toán 3 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON