YOMEDIA
ZUNIA12

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị​ Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Bài toán 1: Có 35l mật ông chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong ?

Bài giải

Số lít mật ong trong mỗi can là :

35 : 7 = 5 (l)

Số lít mật ong trong 2 can là :

5 x 2 = 10 (l)

Đáp số : 10l mật ong.

Bài toán 2: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có mấy lít mật ong ?

Tóm tắt:     

7 can : 35l

2 can : ... l

Bài giải

Số lít mật ong trong mỗi can là :

35 : 7 = 5 (l)

Số lít mật ong trong 2 can là :

5 x 2 = 10 (l)

Đáp số : 10l mật ong.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 vỉ: 24 viên thuốc

3 vỉ: …viên thuốc ?

- Tìm một vỉ có chứa được bao nhiêu viên thuốc.

- Tìm ba vỉ chứa được bao nhiêu viên thuốc.

Bài giải

Số viên thuốc trong mỗi vỉ là:

24 : 4 = 6 (viên thuốc)

3 vỉ  có số viên thuốc là:

6 x 3 = 18 (viên thuốc)

Đáp số: 18 viên thuốc.

Bài 2: Có 28kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

7 bao: 28kg gạo

5 bao: ? kg gạo

- Tìm 1 bao đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo.

- Tìm 3 bao đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo bằng cách lấy khối lượng gạo một bao đựng được nhân với 3.

Bài giải

Mỗi bao đựng được số ki-lô-gam gạo là:

28 : 7 = 4 (kg)

5 bao đựng được số ki-lô-gam gạo là:

4 x 5 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg.

Bài 3: Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như dưới. Hãy xếp thành hình theo yêu cầu

Hướng dẫn giải:

  • Chia hình cần xếp thành các hình tam giác nhỏ.

Xếp tam giác theo hình sau ta sẽ được hình theo đề bài cho :

Bài tập minh họa

Bài 1: Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 lô: 2032 cây

1 lô: ? cây.

Muốn tìm mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống thì ta lấy số cây trồng trên 4 lô chia cho 4.

Bài giải

Mỗi lô đất có số cây là:

2032 : 4 = 508 (cây)

Đáp số: 508 cây.

Bài 2: Có 2135 quyển vở được xếp vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

7 thùng: 2135 quyển vở

5 thùng: ? quyển vở.

- Tìm một thùng xếp được bao nhiêu quyển vở.

- Tìm 5 thùng như thế xếp được bao nhiêu quyển vở.

Bài giải

Mỗi thùng có số quyển vở là:

2135 : 7 = 305 (quyển)

5 thùng có số quyển vở là:

305 x 5 = 1525 (quyển)

Đáp số: 1525 quyển.

Bài 3: Lập đề toán theo tóm tắt, rồi giải bài toán đó

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 xe : 8520 viên gạch

3 xe : ...viên gạch

- Viết đề toán

- Tìm 1 xe chở được bao nhiêu viên.

- Tìm số lượng viên gạch của 3 xe như thế.

Cách giải:

Có thể lập đề toán như sau :

Có 8520 viên gạch được chở đều trên 4 chiếc xe. Hỏi 3 xe như thế thì chở được bao nhiêu viên gạch ?

Bài giải

Mỗi xe chở được số viên gạch là:

8520 : 4 = 2130 (viên)

3 xe chở được số viên gạch là:

2130 x 3 = 6390 (viên)

Đáp số: 6390 viên.

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài  25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Hướng dẫn giải:

  • Tìm chiều rộng của hình chữ nhật.
  • Chu vi hình chữ nhật bằng tổng chiều dài và chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với hai.

Bài giải

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là :

25 – 8 = 17 (m)

Chu vi mảnh đất đó là :

(25 + 17 ) x 2 = 84 (m)

Đáp số: 84 m.

Hỏi đáp về Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF