YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: 15, 16, 17 trừ đi một số


Mời các em học sinh tham khảo lý thuyết bài 15, 16, 17 trừ đi một số đã được Học 247 biên soạn dưới đây, cùng với phần tổng hợp kiến thức cơ bản cần nắm, đây sẽ tài liệu hữu ích cho các em học tốt môn Toán lớp 2.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái, khi hàng đơn vị của số bị trừ không đủ để trừ thì em cần thực hiện phép trừ có nhớ.

Dạng 2: Tìm giá trị chưa biết – Tìm x.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề

- Tìm cách giải của bài toán: Chú ý bài toán có các từ khóa “giảm đi“; “còn lại“... thì thường sử dụng phép tính trừ để tìm lời giải.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 2

Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Phương pháp giải

- Thực hiện phép tính

- Nối phép tính với số thích hợp

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính và tính 15 - 8

Hướng dẫn giải

Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng 7

Câu 2: Tìm x, biết: x + 8 = 15

Hướng dẫn giải

Giá trị cần tìm là x = 7

Câu 3: Cửa hàng có 17 quả bỏng. Ngày chủ nhật, cửa hàng đã bán được 8 cái. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái?

Hướng dẫn giải

Cửa hàng còn lại số quả bóng là:

17 - 8 = 9 (quả bóng)

Đáp số: 9 quả bóng.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF