YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: 13 trừ đi một số: 13-5


Bài học 13 trừ đi một số: 13-5 bao gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan được Học 247 tóm tắt một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái, khi hàng đơn vị của số bị trừ không đủ để trừ thì em cần thực hiện phép trừ có nhớ.

Dạng 2: Xây dựng phép toán và tìm kết quả.

- Viết phép tính theo các dữ liệu của đề bài đã cho.

- Thực hiện phép tính để tìm giá trị của kết quả.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề

- Tìm cách giải của bài toán: Chú ý các từ khóa “tất cả“; “còn lại“... để sử dụng phép toán phù hợp trong giải toán.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 4 =       8 + 5 =       7 + 6 =

4 + 9 =         5 + 8 =       6 + 7 =

13 - 9 =       13 - 8 =       13 - 7 =

13 - 4 =       13 - 5 =       13 - 6 =

b) 13 - 3 - 5 =       13 - 3 - 1 =       13 - 3 - 4 =

13 - 8 =       13 - 4 =       13 - 7 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 4 = 13       8 + 5 = 13       7 + 6 = 13

4 + 9 = 13       5 + 8 = 13       6 + 7 = 13

13 - 9 = 4       13 - 8 = 5       13 - 7 = 6

13 - 4 = 9       13 - 5 = 8       13 - 6 = 7

b) 13 - 3 - 5 = 5       13 - 3 - 1 = 9       13 - 3 - 4 = 6

13 - 8 = 5       13 - 4 = 9       13 - 7 = 6

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 13 và 9;     b) 13 và 6;     c) 13 và 8.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Bài 4

Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số xe đạp còn lại ở cửa hàng thì ta lấy số xe đạp cửa hàng đang có trừ đi số xe đạp cửa hàng đã bán.

Hướng dẫn giải

Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

13 - 6 = 7 (xe đạp)

Đáp số: 7 xe đạp.

Bài tập minh họa

Câu 1: Phép trừ có số bị trừ là 13 và số trừ là 9. Hiệu của phép toán đó có giá trị là…….

Hướng dẫn giải

Hiệu của hai số là:

13 - 9 = 4

Số cần điền vào chỗ chấm là 4

Câu 2: Có 13 quyển vở, em dùng hết 4 quyển vở. Hỏi em còn lại bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn giải

Em còn lại số quyển vở là:

12 - 4 = 9 (quyển vở)

Đáp số: 9 quyển vở.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF