YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nghiệm lớn nhất của phương trình (x2 - 1)(2x - 1) = (x2 - 1)(x + 3) là 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. -1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 50934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON