YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương trình (4 + 2x)(x - 1) = 0 có nghiệm là

  • A. x = 1; x = 2
  • B. x = =2; x = 1
  • C. x = -1; x = 2
  • D. x = 1; x = 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 50922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON