YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn khẳng định đúng 

  • A. Phương trình 8x(3x - 5) = 6(3x - 5) có hai nghiệm trái dấu 
  • B. Phương trình 8x(3x - 5) = 6(3x - 5) có hai nghiệm cùng dương 
  • C. Phương trình 8x(3x - 5) = 6(3x - 5) có hai nghiệm cùng âm
  • D. Phương trình 8x(3x - 5) = 6(3x - 5) có một nghiệm duy nhất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 50930

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON