YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nfghiệm nhỏ nhất của phương trình (2x + 1)2 = (x -1)2 là

  • A. 0
  • B. 2
  • C. 3
  • D. -2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 50936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON