AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng

  • A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh bên bằng nhau
  • B. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau
  • C. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau
  • D. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>