AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng

  • A. Hình thoi là tứ giác có các cạnh đối song song
  • B.  Hình thoi là tứ giác có ba góc vuông
  • C.  Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau
  • D.  Hình thoi là tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>