AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Chọn ý sai

  • A.  Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi
  • B.  Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi
  • C.  Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi
  • D.  Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>