AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho a và b là hai đường thẳng song song và có khoảng cách bằng 3 cm, A là điểm thuộc đường thẳng a, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A.  Khoảng cách từ điểm A đến một điểm bất kỳ thuộc b bằng 3cm
  • B.  Khoảng cách từ điểm A đến một điểm bất kỳ thuộc a bằng 3cm
  • C.  Khoảng cách từ điểm A đến b bằng 3 cm
  • D. A song song với b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>