AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các điểm cách đường thẳng a một khoảng 5cm thì

  • A.  Nằm trên một đường thẳng song song với đường thẳng với a
  • B.  Nằm trên hai đường thẳng song song với đường thẳng với a và cách a một khoảng bằng 5cm
  • C.  Nằm trên một đường thẳng song song với đường thẳng với a và cách a một khoảng bằng 5cm
  • D. Nằm trên một đường thẳng cách a một khoảng bằng 5cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>