RANDOM
 • Câu hỏi:

   Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì

  • A.  Chúng song song cách đều với đường thẳng đó
  • B. chúng cách đều đường thẳng đó
  • C.  Chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp song song nhau
  • D.  Chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA