ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì

  • A.  Chúng song song cách đều với đường thẳng đó
  • B. chúng cách đều đường thẳng đó
  • C.  Chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp song song nhau
  • D.  Chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 39250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1