YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 6 tr 100 sách GK Toán 8 Tập 2

ABCD. A 1B1C1D1  là một hình lập phương (h30). Quan sát hình và cho biết :

a) Những cạnh nào song song với cạnh C1C?

b) Những cạnh nào song song với canh A1D1

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Những cạnh song song với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh song song với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON