YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 8 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2

Quan sát hình hộp chữ nhật.

a) Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

b) Các điểm D, H, G và C có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?

c) Các diểm D, H, G và F có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?

d) Câu hỏi tương tự như b, c đối với các điểm A, B, G và H.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Các cặp mặt phẳng song song với nhau:

mp(EFGH) và mp(ABCG)

mp(ABFE) và mp(CDHG)

mp(ADHE) và mp(BCGF)

b) Các điểm D, H, G và C cùng thuộc mp(CDHG).

c) Các điểm D, H, G và F không cùng thuộc một mặt phẳng.

d) Các điểm A, B, G và Hcùng thuộc mp(ABGH).

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Truc Ly

  Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m

  Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường.Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2.Hãy tính diện tích cần quét vôi

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài II.8 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 168)

  Cho tam giác MNP. Điểm T nằm trong tam giác MNP sao cho các tam giác TMN, TMP, TPN có diện tích bằng nhau. Khi đó, T là giao điểm

  (A) ba đường cao của tam giác đó

  (B) ba đường trung trực của tam giác đó

  (C) ba đường trung tuyến của tam giác đó

  (D) ba đường phân giác trong của tam giác đó 

  Hãy lựa chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON