YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 8 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2

Quan sát hình hộp chữ nhật.

a) Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

b) Các điểm D, H, G và C có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?

c) Các diểm D, H, G và F có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?

d) Câu hỏi tương tự như b, c đối với các điểm A, B, G và H.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Các cặp mặt phẳng song song với nhau:

mp(EFGH) và mp(ABCG)

mp(ABFE) và mp(CDHG)

mp(ADHE) và mp(BCGF)

b) Các điểm D, H, G và C cùng thuộc mp(CDHG).

c) Các điểm D, H, G và F không cùng thuộc một mặt phẳng.

d) Các điểm A, B, G và Hcùng thuộc mp(ABGH).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • ngọc trang
  Bài I.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 101)

  Điền vào chỗ trống :

  a) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là ..............

  b) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là ...........

  c) Tứ giác các hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là ..........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m

  Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường.Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2.Hãy tính diện tích cần quét vôi

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON