ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 8 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2

Quan sát hình hộp chữ nhật.

a) Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

b) Các điểm D, H, G và C có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?

c) Các diểm D, H, G và F có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?

d) Câu hỏi tương tự như b, c đối với các điểm A, B, G và H.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Các cặp mặt phẳng song song với nhau:

mp(EFGH) và mp(ABCG)

mp(ABFE) và mp(CDHG)

mp(ADHE) và mp(BCGF)

b) Các điểm D, H, G và C cùng thuộc mp(CDHG).

c) Các điểm D, H, G và F không cùng thuộc một mặt phẳng.

d) Các điểm A, B, G và Hcùng thuộc mp(ABGH).

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Rừng
  Bài II.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 167)

  Cho hình bs.30 (hình bình hành MNPQ có diện tích S và X, Y tương ứng là trung điểm của các cạnh QP, PN). Khi đó, diện tích của tứ giác MXPY bằng :

  (A) \(\dfrac{1}{4}S\)                            (B) \(\dfrac{1}{2}S\)

  (C) \(\dfrac{1}{8}S\)                            (D) \(\dfrac{3}{4}S\)

  Chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Vũ Khúc
  Bài II.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 167)

  Cho hình bs.29, trong đó HK = KF = FL = LT và tam giác GHT có diện tích S. Khi đó, diện tích của tam giác GKL bằng :

  (A) \(\dfrac{1}{2}S\)           (B) \(\dfrac{1}{4}S\)

  (C) \(\dfrac{1}{8}S\)           (D) \(\dfrac{3}{4}S\)

  Chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1