ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 7 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2

Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 một ví dụ để chứng tỏ các mệnh để sau đây là sai

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

a) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cũng cắt đường thẳng kia.

b) Hai đường thẳng song song khi chúng không có điểm chung.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

a) Ta có: AD // BC, đường thẳng AD1 cắt AD nhưng nó không cắt BC.

Vậy mệnh đề a) sai.

b) Hai đường thẳng AA1 và BC không có điểm chung nhưng chúng không song song.

Vậy mệnh để b) sai.

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 133 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ngoc Nga
  Bài II.8 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 168)

  Cho tam giác MNP. Điểm T nằm trong tam giác MNP sao cho các tam giác TMN, TMP, TPN có diện tích bằng nhau. Khi đó, T là giao điểm

  (A) ba đường cao của tam giác đó

  (B) ba đường trung trực của tam giác đó

  (C) ba đường trung tuyến của tam giác đó

  (D) ba đường phân giác trong của tam giác đó 

  Hãy lựa chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bánh Mì
  Bài II.7 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 168)

  Cho hình bs.31

  (R là điểm bất kì trên QP. S là điểm bất kì trên NO, hình thang NOPQ có diện tích S). Khi đó, tổng diện tích của hai tam giác QSP và NRO bằng :

  (A) \(\dfrac{1}{2}S\)                           (B) \(\dfrac{1}{4}S\)

  (C) \(\dfrac{3}{4}S\)                           (D) \(S\)

  Hãy lựa chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1