YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 134 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 10 trang 134 SBT Toán 8 Tập 2

ABCD.A1B1C1D1 là một hình lập phương

a) Khi nối A với C1 và B với D1 thì hai đường thẳng AA1 và BD1 có cắt nhau hay không?

b) AC1 và A1C có cắt nhau hay không?

c) Câu hỏi tương tự như câu b với BD1 và. A1A

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: AB // CD và AB = CD

CD // C1D1 và CD = C1D1

Suy ra: AB // C1D1 và AB = C1D1

Vì tứ giác ABC1D1 là hình bình hành nên AC1 và BD1 cắt nhau (hai đường chéo cắt nhau).

b) Vì các điểm A, C, C1 và A1 cùng thuộc mp(ACC1A1 )mà ACC1A1 là một hình chữ nhật nên AC1 cắt A1C

c) Vì BD1 không thuộc mp(ADD1A1 ) không thuộc mp(ABB1A1) và cũng không thuộc mp(ACC1A1) nên BA1 và AA1 không cắt nhau

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 134 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Vũ Khúc
  Bài II.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 167)

  Cho hình bs.29, trong đó HK = KF = FL = LT và tam giác GHT có diện tích S. Khi đó, diện tích của tam giác GKL bằng :

  (A) \(\dfrac{1}{2}S\)           (B) \(\dfrac{1}{4}S\)

  (C) \(\dfrac{1}{8}S\)           (D) \(\dfrac{3}{4}S\)

  Chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc
  Bài II.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 167)

  Cho lục giác đều MNPQRS (h.bs.27). Gọi A, Y, Z tương ứng là trung điểm các cạnh MN, PQ và RS. Khi đó XYZ là :

  (A) Tam giác vuông 

  (B) Tam giác vuông cân

  (C) Tam giác đều

  (D) Tam giác mà độ dài các cạnh của nó đôi một khác nhau

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON