YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 5 tr 100 sách GK Toán 8 Tập 2

Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 29a. hãy thực hiện điều đó đối với hình 29b và 29c.

Hình 29 bài 5 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 100 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1