AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. Số 2 là số nguyên tố bé nhất
  • B. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ
  • C. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước
  • D. Có 2 số tự nhiên liên tiếp là số nguyên tố

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>