ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ba số tự nhiên lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố là?

  • A. 1, 3, 5
  • B. 3, 5, 7
  • C. 5, 7, 9
  • D. 7, 9, 11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gỉa sử ba số đó là a -2, a, a + 2 (a là số tự nhiên và a là số lẻ lớn hơn 3)

  Trong ba số này luôn có một số chia hết cho 3

  Nếu a = 3k thì điều trên đúng

  Nếu a = 3k + 1 thì \(a + 2 \vdots 3 \Rightarrow \) điều trên là đúng

  Nếu a = 3k + 2 thì \(a - 2 \vdots 3 \Rightarrow \) điều trên là đúng

  Trong ba số a - 2, a, a + 2 có một số chia hết cho 3 và chúng là số nguyên tố nên chúng phải bằng 3. Tức a = 5

  Vậy ba số lẻ và nguyên tố là 3, 5, 7

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>