ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó dôi một không có giao điểm?

  • A. ba đường thẳng đôi một cắt nhau
  • B. a cắt b và a song song c
  • C. ba đường thẳng đôi một song song 
  • D. a song song b và a cắt c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON