YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai. 

  • A. Góc vuông là gó có số đo bằng 900
  • B. Góc có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900 là góc nhọn
  • C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800
  • D. Góc có số đo nhỏ hơn 1800 là góc tù

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF