YOMEDIA

Hỏi đáp về So sánh phân số - Số học 6

Trong quá trình học bài Toán 6 Bài 6 So sánh phân số nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (427 câu):

ZUNIA12
 • Adc Jack Cách đây 4 năm

  Nhờ các bạn giúp mik với 

  Bài tập: Tìm x thuộc Z biết: x phần 3= 4 phần x-1

  23/02/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Hung Duong Thanh Cách đây 4 năm
  1 hình

  22/01/2020 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy. Nguyễn Thị Thúy Cách đây 5 năm

  A=1.1!+2.2!+...+100.100!/1.199+2.197+3.195+..+100.1 và B=99/33

  20/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 5 năm

  So sánh \(\frac{10^{50} + 1}{10^{50} - 3} và \frac{10^{50} - 3}{10^{50} + 1} \)

  12/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 5 năm

  Không dùng máy tính, hãy so sánh hai phân số sau:\(\dfrac{31}{61}và\dfrac{311}{611}\)

  13/11/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 5 năm

  cho A= 1/4 + 1/5 + 1/6 + ... + 1/63. so sánh A và 2

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • không dùng máy tính,hãy so sánh hai phân số sau:31/61 và 311/611

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu Cách đây 5 năm

  Cho A=\(\dfrac{10}{a^m}+\dfrac{10}{a^n}\) và B=\(\dfrac{11}{a^m}+\dfrac{9}{a^n}\) với a,m,n là các số tự nhiên khác 0 so sánh A và B

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 5 năm

  Chứng minh rằng:

  a, M=1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 +..+ 1/n^2 <1

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 5 năm

  So sánh

  A=\(\dfrac{20^{10}+1}{20^{10}-1}\) và B= \(\dfrac{20^{10}-1}{20^{10}-3}\)

  13/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên Cách đây 5 năm

  Cho A =\(\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{5.6}+...+\dfrac{1}{217.218}\) và B=\(\dfrac{1}{110}+\dfrac{1}{111}+\dfrac{1}{112}+...+\dfrac{1}{218}\)

  So sánh A và B.

  15/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên Cách đây 5 năm

  so sánh 2 phân số:

  \(\dfrac{23}{27}\)\(\dfrac{22}{29}\)

  \(\dfrac{12}{25}\)\(\dfrac{25}{29}\)

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 5 năm

  so sánh \(\dfrac{2010}{2009}\)\(\dfrac{2009}{2010}\)

  13/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 5 năm

  nếu x<y và y<z thì x<z'', so sánh 13 phần 38 và -12 phần -37

  26/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 5 năm

  so sánh

  a, -21/35 vs -19/30

  b. 2^91 & 5^35

  c, 5^22 & 2^55

  c, -13/38 & 29/-88

  d, 267/-268 & -1347/1343

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 5 năm

  Chứng minh rằng :

  \(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{200}>\dfrac{25}{12}\)

  15/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 5 năm

  Bài 1 : So sánh các phân số sau:

  a. \(\dfrac{n}{n+1}\)\(\dfrac{n+2}{n+3}\) (n \(\varepsilon\) N)

  b. \(\dfrac{n}{2n+1}\)\(\dfrac{3n+1}{6n+3}\)

  c. \(\dfrac{10^8+2}{10^8-1}\)\(\dfrac{10^8}{10^8-3}\)

  d. \(\dfrac{3^{17}+1}{3^{20}+1}\)\(\dfrac{3^{20}+1}{3^{23}+1}\)

  15/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • a) Tìm các số nguyên a, b, c, d sao cho |a-b|+|b-c|+|c-d|-|d-a| = 2015

  b) Cho A = \(\dfrac{7^{2011}+1}{7^{2013}+1}\) ; B = \(\dfrac{7^{2013}+1}{7^{2015}+1}\) . Hãy so sánh A và B

  15/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 5 năm

  So sánh (không quy đồng):

  \(\dfrac{31}{41}\)\(\dfrac{313}{413}\)

  16/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 5 năm

  Hãy so sánh A và B ,biết A=\(\dfrac{10^{2006}+1}{10^{2007}+1};\)

  B=\(\dfrac{10^{2007}+1}{10^{2008}+1}\)

  26/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 5 năm

  So sánh:

  a) \(\dfrac{n}{3.n+1}\)\(\dfrac{2.n}{6.n+1}\)

  b) A= \(\dfrac{10^7+1}{10^8+1}\)và B= \(\dfrac{10^8+1}{10^9+1}\)

  mau nha các bạn cần gấp haha

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 5 năm

  Cho a,b\(\in\)Z , b>0

  So sánh:\(\dfrac{a}{b}\)\(\dfrac{a+2017}{b+2017}\)

  26/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 5 năm

  1. So sanh

  a) 42/43 va 58/59

  b) 18/31 va 15/37

  c) 53/57 va 531/571

  d) 25/26 và 25251/26261

  e) 3535.232323/353535.2323; 3535/3534 va 2323/2322

  g) 13/38 va 1/3

  2.Chung minh rang:

  a) N=1/4^2+1/6^2+1/8^2+...+1/(2n)^2 < 1/4

  b) 1/26+1/27+1/28+...+1/50=1-1/2+1/3-1/4+...+1/49-1/50

  c) A=1/6+1/24+1/60+...+1/6840 < 1/4

  d) B= 36/15+36/105+36/315+...+36/19575 < 3

  khocroi Mn oi!!!!! Giup minh lam 2 bai nay voi!!!!!

  16/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 5 năm

  so sánh

  \(\dfrac{2003}{2004}+\dfrac{2004}{2005}\)\(\dfrac{2003+2004}{2004+2005}\)

  12/10/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy Cách đây 5 năm

  so sanh : 1/2010 va -7/19

  16/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF