RANDOM

Hỏi đáp về Tính chất của phép nhân - Số học 6

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 6 Bài 12 Tính chất của phép nhân, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (133 câu):

 • sap sua Cách đây 2 năm

  Cho |a|=b2 (b - c)

  Biết trong 3 số a,b,c có 1 số bằng 0, một số nguyên âm và một số nguyên dương. Hỏi số nào là số nguyên âm, số nào là số nguyên dương và số nào bằng 0?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Dương Quá Cách đây 2 năm

  Tìm số nguyên biết

  (x-1).(x+3)>0

  Không giải theo bất phương trình giải bình thường như lớp 6 thôi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 2 năm

  Chứng tỏ rằng :

  1/a = 1/ a+1 + 1/ a.(a+1) với a thuộc Z và a khác 0 và a khác -1

  Sau đó áp dụng viết phân số 1/5 thành tổng của ba phân số Ai Cập khác nhau.

  Giải giúp mik với !!!

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 2 năm

  4.(5-x)-3.(1-x)=-32

  3.|2x-3|=7-(-14)

  22x-1-32=23

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 2 năm

  1.n2+3n -13 chia hết cho n+3

  2.n2+3 chia hết cho n-1

  giúp mình nha chiều mai mình phải nộp rồi thanks

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 2 năm

  Tìm hai chữ số tận cùng của biểu thức sau:

  1x2x3x4x5x6x7x8x9x10-102x104+12x15

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 2 năm

  Tìm số nguyên x, biết

  a) 3|x|=18

  b) -11|x|= -22

  Các bạn làm trường hợp ra nhé !banhhahahiha

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 2 năm

  3/4.8/9.15/16............624/625

  Giúp mình nhathanghoa

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  (2x - 7). (x+3)<0

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 năm

  Tìm n là số nguyên sao cho 5 chia hết n-2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 năm

  Chứng minh A < 2.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 2 năm

  x+315=13

  -5 .(x+15)-12.(x-23)=32x-56

  x.hỗn số 6 và 27 +37. hỗn số 2 và 15-37 =-2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 2 năm

  tính giá trị của biểu thức: A= 100 + 98 + 96 + ... + 2 - 1 - 3 - .... - 95 - 97 .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 2 năm

  Bài 1: Tìm x;y ε N, biết:

  a) 3x + y= 12 và ( x;y) = 2

  b) 2x + 3y= 60 và (x;y) = 5

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ Cách đây 2 năm

  bài 3 : x - 25%.x=1/2 ; \(|x-2|5=0\)

  tìm x

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 2 năm

  Bài 1; Cho biểu thức A = 2n+5/n+2

  1) Tìm số tự nhiên n để A là phân số

  2)Tìm số nguyên n để A có giá trị nguyên

  3)Chứng minh rằng A là tối giản

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 2 năm

  So sánh

  a) (-3) . 1574 . (-7) . (-11) . (-10) với 0

  b) 25 - (-37) . (-29) . (-154) . 21 với 0

  Ngày mai là hạn nộp bài tập oy giúp mk nhoaleuleu

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 2 năm

  không làm phép tính hãy ó sánh :

  -9.5 với-9

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 2 năm

  Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số abc sao cho abc=n^2-1 và cba = (n^2-1)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 2 năm

  trả lời giúp mình dag gấp nek

  a, 3n chia hết n-1

  b, 2n+7 là bội của n-3

  c, n+2 là ước của 5n-1

  d, n-3 là bội của n^2+4

  giải giùm thank nha

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 năm

  1/Tim x,y

  a) (x-8) (y+7)

  b)(x-5) (y-9)=-1

  c)xy+14+2x+7y=-3

  2.tính hợp lý

  A=-8).25.(-2).4.(-5).125

  B=(-48).72+36.(-304)

  C=139.(-47)+37.47

  Gíup mừn nha.Camon *hôn hôn*

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 2 năm

  1) Tính nhanh:

  a) 25.(-2).4.(-37).5

  b) 34.156-34.56

  c) (-47).(1+234)+234.47

  d) 25.(-5).13.(-2).4

  e)45.123-45.23

  f) (-65).(1-246)-246.65

  2) Tìm x:

  a) x-15=-21

  b) 4x-12=-28

  c) -6-x=9-(-5)

  d) x-22=-31

  e) -4-x=7-(-8)

  f) 25-3x=31

  *Tớ đang cần gấp!!!

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 2 năm

  Tìm \(n\in z\) để : ( n2 + 2n + 7 ) \(⋮\)(n + 1)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 2 năm

  Tìm n thuộc Z, sao cho:

  a/ \(n^2+5\) chia hết cho n + 1

  b/ \(n^2+3\) chia hết cho n + 1

  ( Trình bày cụ thể)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 2 năm

  Tìm x\(\in\) Z biết :

  (x-2) (x+1) <0

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1