YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 44 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 44 tr 119 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

a) Sắp  xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi của hình ABCD.

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

 
 

Câu a:

AB= 12mm; BC=16mm;  CD=25mm; DA=30mm.

Vậy DA> CD> BC> AB

Câu b:

Chu vi của hình ABCD là: 12 + 16+ 25 + 30= 83 (mm).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Van Tho
  Bài 38 (Sách bài tập - tập 1 - trang 131)

  Xem hình 10

  a) Đo rồi sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA theo thứ tự giảm dần

  b) Tính chu vi hình ABCDE (tức là tính AB + BC + CD + DE + EA)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hạ Lan

  Trên tia Ox lấy điểm A ; B biết : OA = 2cm ; OB = 6cm .Hỏi :

  a, Trong ba điểm O ; A ; B điểm nào nằm giữa ?

  b. Lấy điểm M sao cho A là trung điểm của OM . Tính AM ; OM ; MB ?

  c. Chứng minh : M là trung điểm của đoạn thẳng AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1