YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 44 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 44 tr 119 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

a) Sắp  xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi của hình ABCD.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

Câu a:

AB= 12mm; BC=16mm;  CD=25mm; DA=30mm.

Vậy DA> CD> BC> AB

Câu b:

Chu vi của hình ABCD là: 12 + 16+ 25 + 30= 83 (mm).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hiền
  Bài 7.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 133)

  Quan sát hình bs 5

  Đo và cho biết độ dài của các đoạn thẳng sau :

  AB = ......

  OC = ......

  OD = ......

  AC = ......

  BD = ......

  CD = ......

  DA = ......

  OA = ......

  OB = ......

  BC = ......

  b) Chọn một trong các kí hiệu "<" hoặc "=" hoặc ">" điền vào chỗ trống (......) dưới đây để thể hiện đúng sự so sánh về độ dài của các đoạn thẳng.

  AB ...........AD

  AB ...........AD

  AB ...........CD

  AB ...........AC

  AB ...........AO

  AC ...........BD

  AC ...........AO

  OA ...........OB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí
  Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 132)

  Biết AB = 5 (cm) và CD = 3 (cm), EF = 4 (cm) và GH = 3 (cm)

  Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu : lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau, có cùng độ dài; <; >; =, điền vào chỗ trống (.....) dưới đây để diễn ta đúng về việc so sánh độ dài đoạn thẳng.

  a) AB .....CD hay CD .....AB hoặc AB ......CD hoặc CD .......AB

  b) CD và GH.........hoặc CD và GH ..........hoặc CD ........GH

  c) AB ........EF hay EF .............AB hoặc AB .........EF hoặc EF ........AB

  Theo dõi (0) 11 Trả lời
 • Mai Vàng
  Bài 7.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 132)

  Chọn từ hoặc cụm từ  : (1) trùng nhau; (2) 0; (3) độ dài đoạn thẳng; (4) khoảng cách giữa hai điểm; (5) cách, điền vào chỗ trống thích hợp trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về độ dài đoạn thẳng.

  a) AB = 2 (cm) còn nói là .......A và B bằng 2(cm) hoặc nói là ...............AB bằng 2 (cm) hoặc A...........B một khoảng bằng 2 (cm)

  b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là ......A và B bằng ..........hoặc A...............B một khoảng bằng ......hoặc ...........AB bằng ...........

  c) AB = 0 còn nói là ............A và B bằng .........hoặc hai điểm A và B ............hoặc ...........AB bằng ..............hoặc A .............B một khoảng bằng ...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON