Bài tập 41 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 41 tr 119 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đo kích thước của nền nhà lớp học( hoặc bảng hoặc bàn giáo viên,…) rồi  điền vào chỗ trống:

Chiều dài: ………

Chiều rộng: ………

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41

Dùng thước để đo và ghi kết quả tìm được. Ví dụ:

Độ dài lớp học:

+ Chiều dài: 10m;

+ Chiều rộng: 6m

Bàn học sinh:

+ Chiều dài: 2m

+ Chiều rộng: 70cm

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 41 trang 119 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho 45 đoạn thẳng trong đó mỗi đoạn thẳng đều cắt các đoạn thẳng còn lại, không có 3 đoạn thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm? 

  • A. 890
  • B. 990
  • C. 1090
  • D. 1190
 • Lê Minh Trí
  Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 132)

  Biết AB = 5 (cm) và CD = 3 (cm), EF = 4 (cm) và GH = 3 (cm)

  Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu : lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau, có cùng độ dài; <; >; =, điền vào chỗ trống (.....) dưới đây để diễn ta đúng về việc so sánh độ dài đoạn thẳng.

  a) AB .....CD hay CD .....AB hoặc AB ......CD hoặc CD .......AB

  b) CD và GH.........hoặc CD và GH ..........hoặc CD ........GH

  c) AB ........EF hay EF .............AB hoặc AB .........EF hoặc EF ........AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng
  Bài 7.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 132)

  Chọn từ hoặc cụm từ  : (1) trùng nhau; (2) 0; (3) độ dài đoạn thẳng; (4) khoảng cách giữa hai điểm; (5) cách, điền vào chỗ trống thích hợp trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về độ dài đoạn thẳng.

  a) AB = 2 (cm) còn nói là .......A và B bằng 2(cm) hoặc nói là ...............AB bằng 2 (cm) hoặc A...........B một khoảng bằng 2 (cm)

  b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là ......A và B bằng ..........hoặc A...............B một khoảng bằng ......hoặc ...........AB bằng ...........

  c) AB = 0 còn nói là ............A và B bằng .........hoặc hai điểm A và B ............hoặc ...........AB bằng ..............hoặc A .............B một khoảng bằng ...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May
  Bài 43 (Sách bài tập - tập 1 - trang 132)

  Đo kích thước quyển sách "Toán 6, tập một" và ghi kết quả :

  Chiều dài : ...........mm

  Chiều rộng : .........mm

  Kích thức : .........x...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang
  Bài 42 (Sách bài tập - tập 1 - trang 132)

  Viết tên hai đoạn thẳng bằng nhau trong hình 13 và độ dài của chúng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn