YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 40 SGK Tin học 9

Giải bài 7 tr 40 sách GK Tin học lớp 9

Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

(A) www.vnexpress.net                     

(B) NgaBT@gmail.com

(C) hungnv@yahoo.com                    

(D) www.dantri.com.vn 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Địa chỉ thử điện tử là:

(B) NgaBT@gmail.com

(C) hungnv@yahoo.com 

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 40 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON