YOMEDIA
ZUNIA12

Tự kiểm tra 1 trang 20 SGK Tin học 6 Cánh diều

Tự kiểm tra 1 trang 20 SGK Tin học 6 Cánh diều

Số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 có bằng với số 111 ở hệ thập phân không? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học về cách biểu diễn số để tính toán trong máy tính để phân tích và trả lời.

Lời giải chi tiết

Số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 không bằng với số 111 ở hệ thập phân vì theo quy ước dịch sang trái một vị trí thì giá trị gấp hai lần so với khi ở vị trí cũ, thì dãy số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 có giá trị là: 

1*4 + 1*2 + 1*1 =7 

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Tự kiểm tra 1 trang 20 SGK Tin học 6 Cánh diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF