YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập A34 trang 12 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập A34 trang 12 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Em hãy cho biết:

1) Con người có những hoạt động thông tin nào.

2) Chu trình xử lí thông tin của máy tính gồm những bước nào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 34

Hướng dẫn giải

- Con người có những hoạt động thông tin: Thu nhận, xử lí, lưu trữ, trao đổi

- Chu trình xử lí thông tin của máy tính gồm: Xử lí đầu vào, xử lí dữ liệu, xử lí đầu ra.

Lời giải chi tiết

1) Thu nhận, xử lí, lưu trữ, trao đổi (thông tin).

2) Xử lí đầu vào, xử lí dữ liệu, xử lí đầu ra.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập A34 trang 12 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF