YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập A33 trang 12 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập A33 trang 12 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Em hãy chọn một cụm từ thích hợp trong các cụm từ: văn bản, hình ảnh và âm thanh, dữ liệu số hóa để điền vào chỗ chấm (...) tương ứng trong hai câu sau:

1) Trong máy tính chỉ chứa...

2) Trong máy tính có chứa...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 33

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức đã được học

Lời giải chi tiết

1) Trong máy tính chỉ chứa dữ liệu số hóa.

2) Trong máy tính có chứa văn bản, hình ảnh và âm thanh.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập A33 trang 12 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF