YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập A35 trang 12 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập A35 trang 12 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Kích thước của một tệp dữ liệu trong máy tính là tổng số byte biểu diễn dữ liệu trong tệp đó, thường tính theo KB. MB. Trỏ chuột vào biểu tượng của tệp sẽ thấy hiển thị thông tin này, ví dụ "... size 123 KB".

1) Em hãy xem kích thước của một số tệp văn bản (không chứ hình ảnh). Các tệp văn bản có kích thước khoảng bao nhiêu?

2) Em hãy xem kích thước của một số tệp ảnh. Các tệp ảnh có kích thước khoảng bao nhiêu?

3) Em hãy xem kích thước của một số tệp âm thanh, ví dụ bài hát. Các tệp âm thanh có kích thước khoảng bao nhiêu?

4) Em rút ra kết luận gì khi so sánh kích thước chung của ba loại tệp dữ liệu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 35

Hướng dẫn giải

Trỏ chuột vào biểu tượng của tệp để xem hiển thị thông tin kích thước của 1 tệp dữ liệu trong máy tính

Lời giải chi tiết

1) Một vài nghìn KB.

2) Một vài MB.

3) Một vài KB.

4) Các tệp ảnh, âm thanh thường có kích thước lớn hơn tệp văn bản nhiều lần.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập A35 trang 12 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF