YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhóm phím soạn thảo là những phím mà khi ta gõ vào:

  • A. Sẽ hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo
  • B. Không hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo
  • C. Cả A, B đúng
  • D. Cả A, B sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhóm phím soạn thảo là những phím mà khi ta gõ vào: Sẽ hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA